Skatteministeriet ønsker at styrke det faglige grundlag for skattepolitisk rådgivning og arbejdet med samfundsøkonomi generelt. Som et vigtigt element heri ønsker Skatteministeriet at bidrage til uddannelsen af fremtidens specialister inden for skatte- og samfundsøkonomi. Skatteministeriet tilbyder derfor i regi af Skatteøkonomisk Netværk specialepladser til kandidatstuderende samt et begrænset antal ph.d. stipendier.

Nedenfor kan du læse om mulighederne.


Specialeplads i Skatteministeriet

Hvis du planlægger at skrive speciale inden for skatte- eller samfundsøkonomi, har du mulighed for at søge en specialplads i Skatteministiet.

Med en specialeplads i Skatteministeriet får du adgang til en stor mængde data, og mulighed for daglig sparring i din specialeskrivningsproces med specialister i Skatteministeriet.

Rammerne for emnevalg er relativt brede, men vi vil naturligvis prioriterer projekter, som ligger inden for vores egne kernekompetencer. Du kan eventuelt finde inspiration her.

For yderligere information kontakt chefrådgiver i Skatteministeriet Niels Kleis Frederiksen på telefon: 72 37 02 26, og læs mere om mulighederne her.


Ph.d. studerende i Skatteministeriet

Som ph.d. studerende i Skatteministeriet får du en unik mulighed for at forske og samtidig får indblik i udformningen af praktisk politik på det skatteøkonomiske område.

Du vil få mulighed for at bidrage til dansk og international forskning blandt andet ved at udnytte den store mængde af data, som SKAT ligger inde med. Herunder en del data, som aldrig tidligere har været brugt til forskning. Opdyrkningen af disse data til forskningsbrug vil også kunne bringe dig rundt i organisationen og give dig et indblik i nogle af udfordringerne ved praktisk skatteinddrivelse.

Skatteministeriet har i 2 ph.d. studerende, og har pt. ingen ledige stillinger som ph.d. studerende.