Der er tilknyttet fem eksperter til Skatteøkonomisk Netværk.


Fra Københavns Universitet

Professor Claus Thustrup Kreiner
kreinerProfessor Claus Thustrup Kreiner har mange års forskningserfaring indenfor såvel skatteøkonomi som andre fagområder. Han underviser blandt andet i faget Public Finance på Københavns Universitet og er i redaktionen af det internationale tidsskrift Journal of Public Economics. Claus Thustrup Kreiner var medlem af den seneste Skattekommission og har også været i formandsskabet for De Økonomisk Råd (vismand).

Professor Søren Leth Petersen
lethProfessor Søren Leth Petersen beskæftiger sig blandt andet med opsparingsadfærd, mikroøkonometri og skatteøkonomi. Søren Leth Petersen har tidligere været beskæftiget i Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut og i Danmarks Statistik, og var medlem af Ekspertudvalget om ejendomsvurdering.

Lektor Niels Johannesen
JohannesenLektor Niels Johannesen beskæftiger sig med forskningsområderne international beskatning, skatteplanlægning, skatteunddragelse, beskatning af multinationale virksomheder og beskatning og regulering af den finansielle sektor. Efter at have afsluttet sin ph.d. arbejdede Niels Johannesen i en kort årrække i Finansministeriet og som skatterådgiver i PWC i Luxembourg, inden han skiftede tilbage til Københavns Universitet.


Fra Skatteministeriet

Chefrådgiver Niels Kleis Frederiksen
kleisNiels Kleis Frederiksen er ph.d. fra Københavns Universitet og har mange års erfaring med praktisk skattepolitik. Inden Niels Kleis Frederiksen blev chefrådgiver i Skatteministeriet, har han været kontorchef i Finansministeriet. Han har ligeledes være ekstern lektor på Københavns Universitet i en årrække.

BI- og analysedirektør i SKAT Søren Ilsøe
Søren IlsøeSøren Ilsøe er underdirektør i SKAT med ansvar for SKATs Business Intelligence og Analyse afdeling. Afdelingen er ansvarlig for gennemførelsen af forretningsanalyser, prædiktive modeller, data governance og øvrige løsninger i SKATs Databank og data warehouse. Søren Ilsøe har tidligere været en del af seniorledelsen inden for tilsvarende arbejdsområder hos bl.a. DONG Energy og Nykredit. Søren har beskæftiget sig med finansområdet, dataanalyse og IT/BI siden 2001.